De verschillende leerlingen met talenten op uiteenlopende gebieden vullen elkaar aan en versterken de mogelijkheid om sociale vaardigheden binnen de groep te ontwikkelen

De kleuterklassen op onze school kenmerken zich door een warme huiselijke sfeer. Het speelgoed van vooral natuurlijke materialen nodigt volop uit tot spelen.

Er wordt gewerkt vanuit de Vrijeschool pedagogiek waardoor de overgang naar de kleuterklassen van De Driestroom heel vanzelfsprekend verloopt.

Waarom de vrijeschool

Kinderen zijn van nature nieuwsgierig en gretig om te leren. Dit is waar wij vanuit gaan op de vrijeschool. Naast alle gewone reguliere vakken krijgen onze leerlingen extra creatieve vakken die de cognitieve en sociale ontwikkeling bijzonder ondersteunen en stimuleren. Zo leren kinderen op de vrijeschool niet alleen voor hun diploma, maar voor de rest van hun leven.

Waarom de vrijeschool

Uitdaging zoeken in de realiteit zoals die is.

Onderwijs in alle leeftijdsfasen.

Euritmie als vak dat alle vakken ondersteunt.

Volgt de seizoenen en het ritme van de natuur.

Ieder leren is een creatief proces.

De vrijeschool…

Korte animatiefilm over de vrijeschool. Door filmmakers van Trenchcoat in opdracht van de Vereniging van vrijescholen. De film schetst een paar uitgangspunten van de vrijeschool.

Kijk voor meer informatie op: www.vrijescholen.nl

Wat is...

Process image
Het antroposofisch mensbeeld
Process image
Denken
Process image
Voelen
Process image
Willen
Teacherline`s courses are also facilitated by paid instructors with at least https://admission-writer.com/ a master`s degree in education.