Image Alt

Kleuterklas

Natuurlijk spelen

Op een vrijeschool mogen kleuters écht kleuters zijn. Een aanzienlijk deel van de dag draait om spelen. Dit heet het vrije spel. De vaardigheid om volledig op te gaan in de fantasie is voorbehouden aan kinderen tot ongeveer 7 jaar. Deze fantasievolle scheppingskracht wordt dus een schat voor het leven, die tijdens de kleutertijd gekoesterd moet worden.

Onze kleuterklassen kenmerken zich door een warme, huiselijke sfeer. Het speelgoed van vooral natuurlijke materialen nodigt volop uit tot spelen en ervaringsgericht de wereld leren kennen. Nu is het moment voor kleuters, om de fantasievolle scheppingskracht ten volle te mogen benutten!

Kleuter informatiedagen

Voor ouders die geïnteresseerd zijn in het Vrijeschool kleuteronderwijs kan er telefonisch contact worden opgenomen om  kennis te maken in een van onze kleuterklassen. Er kan een kijkje genomen worden in de kleuterklassen en er zal een kleuterleerkracht aanwezig zijn om ouders te informeren en eventuele vragen te beantwoorden.

Kleuter-Informatiemiddagen 2023/2024

Dinsdag 5 september
Maandag 9 oktober
Dinsdag 14 november (in het Engels)
Maandag 11 december
Dinsdag 9 januari
Dinsdag 6 februari
Maandag 4 maart
Dinsdag 9 april (in het Engels)
Maandag 13 mei
Dinsdag 18 juni

Een informatiedag begint om 14:00 uur in de groep van Annabel (kleuterklas 4).
We vragen ouders om zonder kinderen naar de infomiddagen te komen.
U kunt zich hier opgeven.