Image Alt

Ouders

Hoe en wanneer vraag ik verlof aan voor mijn kind(eren)?

Het kan voorkomen dat u voor uw kind(eren) verlof aan wilt vragen. Een verlof aanvraagformulier kunt u hier downloaden. Het ingevulde formulier dient u vervolgens in te leveren bij de administratie van de school of via de mail: info@vsdedriestroom.nl.

Contactgegevens
Schoolmaatschappelijk werk, Juvans

Ouders kunnen haar hulp inroepen voor o.a. ondersteuning bij opvoedingsvragen, informatie over de ontwikkeling van kinderen en problemen die zich daarbij voordoen of het samen zoeken naar een goede verwijzing voor onderzoek of begeleiding.

Voorbeelden van vragen en onderwerpen kunnen zijn: moeilijk of lastig gedrag (zoals eetproblemen, niet goed kunnen spelen, pestgedrag of slaapproblemen), zorgen over uw kind na een ingrijpende gebeurtenis (zoals ziekte, overlijden of echtscheiding) of zorgen over zelfvertrouwen en weerbaarheid. Olga is te bereiken via de mail: olgavaneijden@juvans.nl.

Het kan ook via de leerkracht van uw kind(eren) of via onze intern begeleider, Anne-Marie van der Zande: a.vanderzande@vsdedriestroom.nl

Ouders kunnen Olga ook bellen: 06-51866614 of via het Centraal Bureau van Juvans.

Jeugdgezondheidsteam GGD HvB
Jeugdsport- en Jeugdcultuurfonds

Via onze school kunt u uw kind(eren) opgeven voor een aanvraag voor bijdrage vanuit het Jeugdsport- en/of Jeugdcultuurfonds.

Dit geldt voor ouders die zich financieel niet kunnen veroorloven hun kind te laten deelnemen aan een sport of een actieve kunstbeoefening.

 

Alle informatie over het Jeugdcultuurfonds kunt u vinden op: www.jeugdcultuurfonds.nl

Alle informatie over het Jeugdsportfonds kunt u vinden op: www.jeugdsportfonds.nl

 

Een aanvraag voor een bijdrage vanuit het Jeugdsport- en/of Jeugdcultuurfonds kunt u doen via de administratie, Marit Huizing: info@vsdedriestroom.nl

Schoolbenodigdheden

Wij vragen aan de ouders of zij gedurende de schoolloopbaan van hun kind de volgende benodigdheden aanschaffen: Euritmieschoenen
Tot en met groep 8
Gymkleding (korte broek, wit shirt en binnen gymschoenen)
Groep 3 vanaf na de kerstvakantie
Huiswerkmap (omslagmap met elastiekband)
Vanaf groep 6
Geodriehoek
Groep 8