Image Alt

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) binnen de Driestroom wordt gevormd door twee leerkrachten en twee ouders. Onze samenwerking is gebaseerd op een transparante relatie, vertrouwen in elkaars goede intenties en het gemeenschappelijke doel: een vertrouwde en veilige onderwijsplek voor de kinderen. De MR vertegenwoordigt in die samenwerking de belangen van de ouders, de leerlingen en het onderwijsondersteunend- en lesgevend personeel van de Driestroom. De schoolleider moet belangrijke besluiten binnen de school voorleggen aan de MR, maar ook kan de MR -gevraagd en ongevraagd- punten onder de aandacht brengen die leven onder de achterban.

In principe is de leerkracht of schoolleider het eerste aanspreekpunt op school, maar mocht je iets willen agenderen of onder de aandacht brengen, mail dan naar mr@vsdedriestroom.nl of spreek ons aan op het schoolplein.

Huidige samenstelling van de MR
Namens het personeel
Nienke Gielen – leerkracht groep 4/5 winter
Maarten Sonnema – leerkracht kleuterklas 3

Namens de ouders
Zoubida Tulkens – moeder van Loa en Eloy
Lisette Kreté -moeder van Sam, Levi en Sepp

GMR
Naast de MR op onze school, is er ook een gemeenschappelijke MR (GMR) die de belangen van de ouders en leerkrachten binnen Stichting Pallas behartigd. Binnen Stichting Pallas zijn de scholen ingedeeld in vier verschillende clusters. Vanuit elk cluster neemt één afgevaardigde zitting in de GMR. De Driestroom valt onder het cluster West.

Huidige samenstelling GMR
Namens de leerkrachten – Sanne van Geloven (ouder Tilliander in Tilburg) Namens de ouders – Miranda Jansen (Leerkracht Vrije School Brabant in Eindhoven)